Thông Báo
CBTT Nghị quyết ĐHĐCĐ và Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản
event 04-11-2023 00:07
Thông báo thay đổi Giấy chứng nhận ĐKKD lần 29
event 03-11-2023 01:00
CBTT tài liệu lấy ý kiến bằng văn bản
event 21-10-2023 00:35
CBTT Nghị quyết HĐQT thông qua việc ký kết hợp đồng với bên liên quan của người nội bộ và thành lập 2 công ty con
event 17-10-2023 16:30
CBTT Nghị quyết HĐQT v/v mua lại STVProduction
event 16-10-2023 23:58
Thông báo của HOSE về ngày đăng ký cuối cùng
event 05-10-2023 18:23
Thông báo của VSD về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán
event 04-10-2023 22:40
Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn của ông Nguyễn Viết Cường
event 03-10-2023 23:55
Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn của ông Nguyễn Viết Cường
event 30-09-2023 20:20
CBTT Nghị quyết HĐQT v/v thông qua ngày chốt danh sách để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
event 29-09-2023 23:30
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
event 29-09-2023 22:05
CBTT về GCN ĐK chứng khoán của VSD, QD của HOSE vv thay đổi đăng ký niêm yết và TB của HOSE vv giao dịch chứng khoán thay đổi đăng ký niêm yết
event 26-09-2023 22:40