Quan hệ cổ đông

Thông Báo
Công bố thông tin về việc chuyển nhượng 51% cổ phần tại Công ty Cổ phần Công nghệ Thương mại Giga1
event 30-06-2021 16:43
Công bố thông tin về việc chuyển nhượng phần vốn góp tại Yeah1 Network Pte. LTD của công ty con
event 24-06-2021 09:56
Quyết định CT HĐQT về thực hiện kế hoạch chuyển nhượng vốn tại Công ty con
event 19-05-2021 15:11
Công bố thông tin Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 - Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021 - Nghị quyết họp BOD 27.04.2021 và Quyết định xử phạt về thuế
event 28-04-2021 11:08
Công bố thông tin về việc chuyển nhượng cổ phần ở Công ty con, công bố báo cáo tài chính Quý I và báo cáo thường niên 2020
event 20-04-2021 17:47
Thông báo của HOSE về việc cổ phiếu được giao dịch toàn thời gian trở lại
event 16-04-2021 14:35
Báo cáo giao dịch cổ phiếu - ông Nguyễn Ảnh Nhượng Tống
event 12-04-2021 16:38
Bản cung cấp thông tin người nội bộ - Phó Tổng Giám đốc Tài chính
event 05-04-2021 18:48
Quyết định và thông báo chuyển cổ phiếu từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát
event 05-04-2021 15:28
Giải trình nguyên nhân và phương án khắc phục lỗ trong năm 2021
event 01-04-2021 19:38
Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT ngày 30/03/2021 về thời gian, địa điểm, đối tượng dự họp ĐHĐCĐ và các nội dung khác
event 31-03-2021 15:50
Thông báo Giao dịch Cổ phiếu người nội bộ 2021
event 30-03-2021 18:03