Quan hệ cổ đông

Thông Báo
Công bố thông tin về việc cấu trúc và huy động vốn cho Giga1
event 11-08-2020 08:54
Công bố thông tin về việc thay đổi trụ sở chính của Công ty
event 05-08-2020 16:26
Công bố thông tin về việc chọn đơn vị kiểm toán năm 2020
event 08-07-2020 14:34
Công bố thông tin thành lập Công ty TNHH Trung Tâm Công Nghệ và Chuyển Đổi Số
event 03-07-2020 08:56
Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT ngày 20 tháng 05 năm 2020
event 21-05-2020 15:56
Công bố thông tin về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc - Bà Nguyễn Đặng Quỳnh Anh
event 15-05-2020 13:55
Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT ngày 16 tháng 04 năm 2020
event 16-04-2020 18:12
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Ông Đào Phúc Trí
event 20-03-2020 18:04
Công bố thông tin về Lễ ký kết đối tác chiến lược và Công bố các dự án trọng điểm 2020
event 13-03-2020 17:41
CBTT Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 02/03/2020
event 03-03-2020 16:13
Báo cáo thay đổi sở hữu cổ đông lớn - Bà Trần Uyên Phương
event 25-02-2020 16:01
Báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn - Bà Trần Uyên Phương
event 25-02-2020 16:00