Quan hệ cổ đông

Nghị Quyết Của HĐQT
Nghị quyết HĐQT bảo lãnh các khoản vay tại UOB cho công ty con
event 19-07-2019 15:28
Nghị quyết HĐQT về khoản vay tại ngân hàng TMCP Kiên Long
event 19-07-2019 15:27
Nghị quyết BOD trích lập dự phòng 30% ScaleLab
event 15-06-2019 10:07
Nghị quyết HĐQT v/v thông qua tài sản bảo đảm cho hợp đồng tín dụng
event 20-06-2018 14:00
Nghị quyết HĐQT v/v thông qua chi tiết phương án sử dụng vốn
event 14-06-2018 15:00
Nghị quyết HĐQT v/v thông qua tỷ lệ sở hữu tối đa của NĐT nước ngoài
event 06-06-2018 15:00
Nghị quyết HĐQT v/v thông qua giá dự kiến niêm yết cổ phiếu
event 01-06-2018 14:00
Nghị quyết HĐQT v/v phát hành cổ phần riêng lẻ
event 28-05-2018 15:00
Nghị quyết HĐQT v/v ban hành quy chế quản trị nội bộ và công bố thông tin
event 17-05-2018 14:00
Nghị quyết HĐQT v/v bổ nhiệm Phó tổng giám đốc, thư ký HĐQT
event 12-05-2018 15:00